گزارش تحلیل روزانه بازارها
سلام امروز دوشنبه 28 مهر1393 ساعت: 11:15
دلار: همچنان پایین رو است، هنوز موج اصلی شروع نشده ولی کوتاه مدت پایین رو است.
اونس: بالاروی کوتاهی را شروع کرده است.
مثقال و سکه: با آنکه در مرز بالارو قرار گرفته هنوز کانفرم قابل توجهی وجود ندارد نیازمند کمی صبر است.
آتی اسفند: در مرز بالا رو قرار گرفته هنوز کانفرمی جهت خرید وجود ندارد.
امروز اونس بالارو و دلار ضعیف حرکت مناسبی در طلای داخلی ایجاد نخواهند کرد
ارادت